Tatuando Realismo – India Finalizado – Ruth Cuervilu Tattoo – KM13 Studio

Tatuando Realismo – India Finalizado – Ruth Cuervilu Tattoo – KM13 Studio

Tatuando Realismo – India.

Tatuadora:
Ruth Cuervilu Tattoo

Estudio de Tatuajes:
KM13 Studio – Estudio de tatuajes en Astrabudua – Erandio ( Bizkaia Bilbao )